Nastala je največja koalicija NVO na področju zasvojenosti v Sloveniji

20.11.2017November - mesec preprečevanja zasvojenosti 
Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti, z aktivnostmi v preventivi in zagovorništvu


 
V Sloveniji vsako leto zaradi bolezni pripisljivih kajenju umre 3600 oseb, zaradi alkoholu neposredno pripisljivih bolezni, poškodb in zastrupitev 800 oseb, zaradi prepovedanih drog pa še dodatnih 30 oseb. Poleg naštetega pa stojimo pred vrati epidemije nekemičnih odvisnosti, med katerimi je v ospredju odvisnost od ekranov, ki imajo lahko tako kot kemične odvisnosti, za posameznika in družino škodljive posledice. Letos so štiri glavne mreže nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preventive in zagovorništva na področju zasvojenosti združile moči v t.i. Koalicijo NVO za preprečevanja zasvojenosti, ki v naslednjih letih napovedujejo učinkovite in celostne rešitve in odločno zagovorništvo za boljše zdravje prebivalstva.

[Ponedeljek, 20.11.2017] Danes je skupina štirih najmočnejših nacionalnih mrež s področja preprečevanja zasvojenosti, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije z Mrežo NVO 25x25, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija z istoimensko mrežo, Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP z mrežo Preventivna platforma in Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo z mrežo NVO varujejo naše zdravje, združenih v Koalicijo NVO za preprečevanje zasvojenosti, na novinarski konferenci predstavila preventivne programe in zagovorniške aktivnosti, s katerimi bo v naslednjih letih naslovila ključne dejavnike tveganja za zdravje Slovencev, zlasti mladostnikov. Nevladne organizacije že vrsto let s svojimi preventivnimi programi, raziskovalnim delom in zagovorništvom na področju tobačne in alkoholne politike ter politike prepovedanih drog učinkovito vplivajo na preprečevanje in zmanjšanje škode zaradi teh snovi, po novem pa bodo združili moči za delo na področju nekemičnih zasvojenosti, o obstoju katerih in njihovem vplivu na človeka se premalo zavedamo.

»Slovenija si mora zastaviti jasno in odločno vizijo na poti k cilju, ki je družba brez tobaka. Poostritev nadzora nad tobakom je vsekakor učinkovito sredstvo za zmanjševanje uporabe tobaka in dosego končnega cilja – družbe, osvobojene tobačne epidemije, to je družbe, kjer nihče ne bo izpostavljen škodljivemu tobačnemu dimu in družbe, v kateri noben otrok ne bo prižgal cigarete. Letošnje uspešno sprejetje nove tobačne zakonodaje je šele začetek na poti h končnemu cilju (t.i. »the tobacco endgame«). Budno moramo spremljati implementacijo in izvajanje nove tobačne zakonodaje v Sloveniji, še posebej v prehodnem obdobju, ki je že v teku. Zdravju škodljive industrije pa medtem kujejo velike dobičke na račun zdravja svojih kupcev tudi na drugih področjih. Tradicijo tvegane in škodljive rabe alkohola v Sloveniji, še posebej med mladimi, je treba prekiniti in celostno in učinkovito prenoviti tudi obstoječo alkoholno zakonodajo,« je izjavil Miha Lovše, predstavnik Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija je dodala, da bo njihova organizacija  tudi v tej koaliciji, tako kot vedno do sedaj, ostala zvesta resnici in glasno ozaveščala o manipulacijah različnih industrij, s posebnim poudarkom na alkoholni industriji, ki se je zadnja leta podala po isti poti kot tobačna in za doseganje večjega dobička posega po vse bolj nemoralnih in neetinčnih prijemih. »Glasno bomo zagovarjali celostno alkoholno in tobačno politiko, predvsem pa jasno razlikovanje med različnimi oblikami rabe konoplje in marihuane - industrijske, medicinske in tiste namenjene zadevanju«, je še pojasnila Urška Erklavec, predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Matej Košir, direktor Inštituta za raziskave in razvoj UTRIP je poudaril, da je poleg tobaka in alkohola med mladimi velik problem naraščanje uporabe konoplje. »V Inštitutu Utrip in mreži Preventivna platforma v Sloveniji že dalj časa zaznavamo občutno slabšanje stanja glede uporabe konoplje (zlasti med mladostniki) in s tem povezanih težav. Raziskave kažejo, da je konoplja tako med polnoletnimi prebivalci Slovenije kot tudi mladostniki daleč najbolj razširjena prepovedana droga. Podatki nas uvrščajo precej nad povprečje večine evropskih držav. Tudi z vidika vstopanja v programe zdravljenja zasvojenosti se konoplja vse bolj pojavlja kot pomemben problem. Število vključenih mladih v programe zdravljenja zaradi težav s konopljo se namreč iz leta v leto občutno povečuje. Nenazadnje, tudi število zastrupitev z indijsko konopljo oziroma THC v zadnjih letih v Sloveniji stalno narašča, pristojne zdravstvene ustanove pa so v letu 2015 zabeležile celo dva primera smrti, ki sta povezana z zastrupitvijo s kanabinoidi. Tudi pri izvajanju preventivnih programov v šolah zaznavamo, da imajo že osnovnošolci povsem napačne oz. izkrivljene poglede in stališča do konoplje, kar skušamo spremeniti zlasti z usposabljanji in komunikacijo z učitelji, ki programe izvajajo. Skratka, menimo, da je odnos do konoplje pri nas vse preveč toleranten, in da se vse premalo zavedamo, da ne gre za povsem nenevarno drogo, kot jo skušajo nekateri predstavljati. Pri izboljševanju stanja na tem področju resno računamo tudi na medije, ki lahko poskrbijo za bolj uravnoteženo poročanje o tej aktualni in pereči tem,« je zaključil Matej Košir.

Poleg nekemičnih zasvojenosti pa mladim preti še odvisnost od ekranov. Vse, kar v možganih sprošča večje količine dopamina lahko človeka zasvoji, tudi določeno ravnanje. Če je to pretirano, lahko preraste v vedenjsko odvisnost. Izsledki novih študij na področju nekemičnih odvisnosti so alarmantni. Raziskave kažejo, da uporaba digitalnih sredstev z bogato ekranizacijo sproži nevrofiziološke učinke, ki so zelo podobni učinkom najmočnejših drog, kot sta kokain in heroin.

Darija Cvetko, strokovna sodelavka Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije je predstavila, da ekranska odvisnost, četudi še ni medicinsko in pravno priznana oblika odvisnosti, kaže na značilne kriterije odvisnosti. »Želimo izpostaviti, da sama uporaba digitalnih tehnologij ni kritična in prinaša številne koristi, lajša delo, izobraževanje in je tudi način porabe prostega časa. Kritična postane takrat, kadar nad njeno uporabo nimamo kontrole. Najbolj izpostavljeni so otroci in mladostniki, ki k vsebinam na ekranih pristopajo nekritično. Strokovnjaki na področju vedenjske odvisnosti od ekranov napovedujejo epidemijo, ki jo je potrebno zajeziti preden ta izbruhne. Zato bomo na društvu s pomočjo strokovnjakov za vedenjske odvisnosti in pedagogi razvilo program delavnic za mladostnike in njihove starše. Seveda pa je potrebno osvestiti celotno javnost, saj nismo prepričani, ali se ta zaveda resnosti problema, ki jo lahko prinaša prekomerna uporaba ekranskih tehnologij,« je zaključila Darija Cvetko. Nataša Jan, direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije pa je povabila na strokovno srečanje za predstavitev problematike odvisnosti od ekranov in tudi rešitev, ki bi pripomogle k izboljšanju stanja, dne 14. 12. 2017 v Ljubljani in bo namenjeno šolam, staršem, novinarjem in drugim. Društvo že vrsto let v svojih programih izvaja preventivne aktivnosti proti kajenju in pitju alkohola ter je zelo aktivno na področju zagovorništva, saj sta tobak in alkohol dejavnika tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja. V naslednjem obdobju bo društvo s srčkom BimBamom,  izvajalo preventivne zdravstvene aktivnosti v manjših oz. odročnih naseljih, s čimer bo prispevalo k zmanjšanju neenakosti v zdravju.
 
Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti s svojim delom podpira delo Ministrstva RS za zdravje ter drugih vladnih organizacij.


Sorodni članki

Z omejitvijo onesnažujočega prometa v mestih bi lahko zmanjšali škodljive koncentracije trdih delcev do 23 %, koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zraku pa za 36 %. EPHA in partnerji ugotavljajo, da bi s tem privarčevali do 130 milijonov evrov družbenih stroškov na leto. EPHA združuje več kot 80 nevladnih organizacij, med drugim tudi našo partnersko organizacijo Inštitut za zdravje in okolje, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravstvenih neenakosti in združenj zdravstvenih delavcev.
25.03.2021
Začenjamo s prvim sklopom usposabljanj v okviru projekta Akademija Brez izgovora, ki bo potekalo med 7. in 25. septembrom v Mladinskem centru Krško.
17.08.2020
V decembru sva se dva predstavnika naše organizacije udeležila dogodka v organizaciji Svetovne zdravstvene organizacije v Omanu.
Piše: Mia Zupančič
07.01.2020
To leto sem se udeležila Erasmus+ usposabljanja za mladinske delavce znotraj projekta »EUth WORK«.
Piše: Nina Rogelj Peloza
04.11.2019
V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščemo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah.
26.08.2019
5. 4. in 6. 4. je potekal vikend retorike, na katerem smo v petek zvečer pisali pisma miru v okviru mednarodnega projekta, ki se bori proti nasilju in vojnam, kjer smo aktivisti razmišljali kako mi doživljamo vojno in nasilje v splošnem, kakšne vrste obeh poznamo in spoznali, da imata oba za vsakega posameznika drugačno konotacijo.
22.05.2019
Priložnost za vse, ki bi se radi pridružili mladi ambiciozni ekipi v vlogi administratorja. Prijave najpozneje do torka, 21. maja 2019 s priporočeno pošto na naš naslov.
08.05.2019
Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto administratorja/ke.
03.12.2018
Vabilo predsedniku Borutu Pahorju na visoko zasedanje OZN na temo kroničnih nenalezljivih bolezni, 27. septembra 2018 v New Yorku, ZDA
28.08.2018
Od 12. do 14. marca se je na Dunaju odvijal UN Mladinski forum o uporabi drog (UN
Youth Forum 2018), katerega se je udeležila Katarina Rozman. 
30.03.2018
Med 5. in 11. januarjem je Brez izgovora Slovenija v Ljubljani za en teden povezala 26 mladih iz 6 držav. Tema je bila “Zdrav način življenja v mladinskih organizacijah.”
24.01.2018
November - mesec preprečevanja zasvojenosti 
Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti, z aktivnostmi v preventivi in zagovorništvu
20.11.2017
Skupina Brez izgovora Slovenija razpisuje tri nova delovna mesta.
21.09.2017
Na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor smo naslovili pismo podpore k aktivnemu sodelovanju Slovenije v procesu okolja in zdravja v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.
24.03.2017
Namenite 0,5% dohodnineTwitter