Alkohol v 92% dostopen mladoletnim

03.09.2015
Danes je v prostorih Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija potekala novinarska konferenca, na kateri je zveza skupaj z Evropsko mladinsko zvezo za alkoholno politiko, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Ministrstvom za zdravje predstavila rezultate raziskave o dostopnosti alkohola mladoletnim in hkrati deležnike pozvala, naj strožje ukrepajo na tem področju.

Leta 2013 je Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija izvedla terensko raziskavo na festivalu Ritem mladosti, zabavnem dogodku namenjenem mladim ob začetku šolskega leta. Izsledki raziskave so pokazali, da je povprečna starost obiskovalca prireditve oz. okolice prireditvenega prostora pod 18 let, kar 70% vprašanih mladoletnih obiskovalcev med 22.00 in 23.00 uro pa je uživalo alkohol. Zaznan problem je bilo predvsem pitje alkohola mladoletnih v okolici samega prireditvenega prostora, kar pomeni, da so mladi dobili alkohol iz drugih virov – trgovin ali od doma. V tej luči so zato zaskrbljujoči izsledki raziskave o dostopnosti alkohola mladoletnim v trgovinah, ki jo je Brez izgovora s podporo Ministrstva za zdravje in v sodelovanju z Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani in Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije izvedla v letu 2014. Sodelujoče mladoletne osebe so v trgovinah v različnih krajih po Sloveniji namreč z metodo skritega nakupovanja preverjali upoštevanje zakona in kar v 92 odstotkih primerov je nakup alkoholne pijače uspel.
»Rezultati so pokazali, da so v splošnem deleži neupoštevanja zakona zelo visoki, saj so naši aktivisti pivo lahko nakupili v povprečju kar v 92%, v nekaterih krajih pa kar v 96% primerov. Zavedamo se, da obstajajo določeni ukrepi, ki lahko situacijo precej izboljšajo,« je povedala Daša Kokole, strokovna sodelavka za javno zdravje v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija in dodala, »Dejstvo, da imamo zakonsko določeno prepoved prodaje alkohola osebam mlajšim od 18 let, nas uvršča ob bok ostalim naprednim evropskim državam. Problem pri nas je predvsem izvajanje in nadzor zakona, kar bi se na eni strani lahko izboljšalo z dodelitvijo večje pristojnosti Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije, na drugi strani pa z nadaljevanjem osveščanja trgovskih verig in trgovcev o pomenu upoštevanja Zakona o omejevanju porabe alkohola – ZOPA. Uspešen primer je socialno-marketinški program »18 je zakon«, razvit s strani Fakultete za družbene vede, ki se osredotoča na neposredno delo s trgovinami in prodajalci, tudi z namenom poudarjanja njihove vloge.«
Nakupljena alkoholna pijača v sklopu raziskave "Mystery shopping" Vir: Brez izgovora

Obstaja razlog, zakaj ima večina evropskih držav zakonsko določeno omejitev prodaje alkoholnih pijač osebam pod 18. letom – pitje v mladostništvu ima namreč zaradi vpliva na razvijajoče se telo in možgane lahko posledice, ki trajajo celo življenje. Adolescenca je obdobje visoke ranljivosti za učinke alkohola na možgane in kognitivni primanjkljaji (kot npr. na področju spomina, pozornosti in hitrega procesiranja informacij) zaradi prekomernega uživanja alkohola imajo lahko posledice, ki segajo na različna področja (akademsko, delovno in socialno), še v odraslosti. Prav tako je zgoden začetek pitja povezan z večjo verjetnostjo za nastanek zasvojenosti.

»Izsledki raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju - HBSC 2014, so pokazali, da je skoraj polovica slovenskih mladostnikov, starih 11, 13 in 15 let, že poskusilo oziroma pilo alkoholne pijače, več fantov kot deklet. S starostjo se delež mladostnikov, ki pijejo alkoholne pijače, veča. Med 15- letniki jih ima izkušnjo z alkoholom že 81%, 14% jih pije alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko, 30% pa jih je bilo že najmanj dvakrat opitih. Pozitivno je, da se je v obdobju 2002-2014 znižal delež mladostnikov, ki pijejo alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko, prav tako se je znižal delež opijanja pri fantih, žal ne tudi pri dekletih. Zaskrbljujoče pa je, da se vse več mladostnikov sreča z alkoholom v starosti 13 let ali manj, še zlasti zato, ker čim mlajši je posameznik, ko začne posegati po alkoholnih pijačah, tem večja je možnost, da bo imel pozneje v življenju težave zaradi alkohola.« je povedala Marjetka Hovnik Keršmanc iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Nataša Blažko iz Ministrstva za zdravje pa je dodala: »Opijanje med mladimi je tako v Sloveniji kot drugod po Evropi velik problem, zato se na ravni EU izvaja projekt »RARHA«, v katerega je vključena tudi Slovenija in išče dobre prakse v šolskih okoljih, lokalnih skupnostih in tudi v primarnem zdravstvu, ki bi pripomogle k zmanjševanju tvegane in škodljive rabe alkohola. Ko bodo znani rezultati, bomo lahko načrtovali še bolj učinkovite ukrepe, saj bodo rezultat omenjenega evropskega projekta tudi kriteriji za oceno učinkovitosti posameznih tovrstnih aktivnosti.«

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Evropska mladinska zveza za alkoholno politiko, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje tako pozivajo vse trgovine, naj upoštevajo Zakon o omejevanju porabe alkohola, še posebej v času prihajajoče prireditve Ritem mladosti in ob vseh podobnih festivalih namenjenih večinoma mladoletnim osebam.  Poleg tega pa izpostavljajo, da se ne sme pozabiti na pomen staršev in njihovega nadzora ter komunikacije z otroki, saj mladi pogosto alkohol prinesejo od doma.
 
Predsednik Evropske mladinske zveze za alkoholno politiko, Jan Peloza tako zaključuje: »Problematika alkohola v Sloveniji ni samo problem mladih, temveč problem celotne družbe, zato potrebijemo celostno alkoholno politiko. Prepoved prodaje in posredovanja alkohola mladoletnim ne učinkuje, če je izvajanje zakona in njegov nadzor pomanjkljiv. Pristojna ministrstva zato pozivamo, da omogočijo preverjanje izvajanja zakona tudi s strani mladoletnih s t.i. metodo skritega kupca, odpravijo pa tudi pomanjkljivosti v samem inšpekcijskem postopku, ki inšpektorjem onemogočajo učinkovito zaznavanje kršitev. Mladi so v veliki meri odraz družbe, ki nas obkroža, zato nas pri spreminjanju odnosa celotne družbe do alkohola nas čaka še veliko dela.«
Povezave:

Sorodni članki

Z omejitvijo onesnažujočega prometa v mestih bi lahko zmanjšali škodljive koncentracije trdih delcev do 23 %, koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zraku pa za 36 %. EPHA in partnerji ugotavljajo, da bi s tem privarčevali do 130 milijonov evrov družbenih stroškov na leto. EPHA združuje več kot 80 nevladnih organizacij, med drugim tudi našo partnersko organizacijo Inštitut za zdravje in okolje, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravstvenih neenakosti in združenj zdravstvenih delavcev.
25.03.2021
Začenjamo s prvim sklopom usposabljanj v okviru projekta Akademija Brez izgovora, ki bo potekalo med 7. in 25. septembrom v Mladinskem centru Krško.
17.08.2020
V decembru sva se dva predstavnika naše organizacije udeležila dogodka v organizaciji Svetovne zdravstvene organizacije v Omanu.
Piše: Mia Zupančič
07.01.2020
To leto sem se udeležila Erasmus+ usposabljanja za mladinske delavce znotraj projekta »EUth WORK«.
Piše: Nina Rogelj Peloza
04.11.2019
V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščemo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah.
26.08.2019
5. 4. in 6. 4. je potekal vikend retorike, na katerem smo v petek zvečer pisali pisma miru v okviru mednarodnega projekta, ki se bori proti nasilju in vojnam, kjer smo aktivisti razmišljali kako mi doživljamo vojno in nasilje v splošnem, kakšne vrste obeh poznamo in spoznali, da imata oba za vsakega posameznika drugačno konotacijo.
22.05.2019
Priložnost za vse, ki bi se radi pridružili mladi ambiciozni ekipi v vlogi administratorja. Prijave najpozneje do torka, 21. maja 2019 s priporočeno pošto na naš naslov.
08.05.2019
Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto administratorja/ke.
03.12.2018
Vabilo predsedniku Borutu Pahorju na visoko zasedanje OZN na temo kroničnih nenalezljivih bolezni, 27. septembra 2018 v New Yorku, ZDA
28.08.2018
Od 12. do 14. marca se je na Dunaju odvijal UN Mladinski forum o uporabi drog (UN
Youth Forum 2018), katerega se je udeležila Katarina Rozman. 
30.03.2018
Med 5. in 11. januarjem je Brez izgovora Slovenija v Ljubljani za en teden povezala 26 mladih iz 6 držav. Tema je bila “Zdrav način življenja v mladinskih organizacijah.”
24.01.2018
November - mesec preprečevanja zasvojenosti 
Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti, z aktivnostmi v preventivi in zagovorništvu
20.11.2017
Skupina Brez izgovora Slovenija razpisuje tri nova delovna mesta.
21.09.2017
Na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor smo naslovili pismo podpore k aktivnemu sodelovanju Slovenije v procesu okolja in zdravja v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.
24.03.2017
Namenite 0,5% dohodnineTwitter