Sporočilo za javnost: Zaščitimo mlade pred manipulacijo tobačne industrije. Preprečimo rabo tobaka in nikotina med mladimi.

28.05.2020

Ljubljana, 28. maj 2020 – Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki letos poteka pod geslom »Zaščitimo mlade pred manipulacijo tobačne industrije. Preprečimo rabo tobaka in nikotina med mladimi«. Otroci, mladostniki in mladi odrasli so tisti, ki začnejo z uporabo tobačnih in nikotinskih izdelkov. V Sloveniji po 25. letu praktično ne beležimo več začetkov kajenja, večina pa prvič kadi pred polnoletnostjo. Prav zato so otroci, mladostniki in mladi odrasli posebej pomembni za industrijo, saj brez pridobljenih novih generacij potrošnikov svojih izdelkov ta ne more biti uspešna. Industrija v času strogih zakonodajnih omejitev številnih marketinških aktivnosti izvaja različne pristope, da pridobi nove generacije potrošnikov. Letošnji Svetovni dan brez tobaka namenjamo ozaveščanju o delovanju industrije, razbijanju mitov in razkrivanju taktik, ki jih tobačna industrija usmerja na mlade s ciljem, da postanejo uporabniki tobačnih in nikotinskih izdelkov ter predstavitvi učinkovitih programov za preprečevanje uporabe tobačnih in nikotinskih izdelkov med mladimi. Za vse, ki pa so že uporabniki tobačnih ali nikotinskih izdelkov pa želimo poudariti pomembnost opustitve kajenja, še posebej v času COVID-19. Kadilci so verjetno bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom in imajo zvišano tveganje za težji potek COVID-19, česar pa ne moremo izključiti tudi pri uporabi drugih tobačnih in povezanih izdelkov.

 

Industrija deluje na različne načine, da bi pridobila nove generacije potrošnikov

Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da industrija že desetletja uporablja skrbno načrtovane taktike za pridobivanje novih generacij kupcev tobačnih in nikotinskih izdelkov, kar razkrivajo interni dokumenti industrije. »Industrija deluje na številne načine, da bi pridobila nove generacije potrošnikov svojih izdelkov. Uvajajo nove izdelke, ki jih promovirajo kot manj škodljive, čeprav za to ni osnove v znanstvenih dokazih. V različne tobačne in nikotinske izdelke dodajajo številne, še posebej mladim, privlačne arome. Izdelke z aromami mladi napačno zaznavajo kot manj škodljive. Izdelki so privlačne oblike in lahko zavajajo s svojo obliko, npr. izdelki v obliki USB ključka. V promocijo svojih izdelkov industrija vključuje vplivneže, družabna omrežja, tudi filme, glasbene videe, različne šove«, je povedala dr. Aiga Rurane, predstavnica in vodja Urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji. Industrija se tudi intenzivno trudi, da bi oslabila zakonodajne ukrepe za zmanjševanje rabe tobaka in nikotina, jih zamaknila ali preprečila, kar se je dogajalo tudi v Sloveniji pred, v času in po sprejemu novega Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.

»Nihče se ne rodi s potrebo po nikotinu. To potrebo umetno ustvarja tobačna industrija s svojimi marketinškimi akcijami in iz nje kuje ogromne dobičke. Ko enkrat zasvojijo mladega človeka, bo ta sam nosil denar industriji, do svoje prezgodnje bolezni in smrti. Za vsakega umrlega kadilca mora tobačna industrija rekrutirati vsaj enega novega, čim mlajšega, da ohrani ali poveča svoj dobiček. Tobačna industrija porabi milijarde dolarjev za oglaševanje in promocijo tobačnih izdelkov z namenom prikazati tiste, ki uporabljajo te izdelke kot svobodne in uspešne. Dejstvo pa je, da kdor je odvisen od neke snovi, v tem primeru nikotina, ne more biti svoboden in je tudi redko uspešen. Ko enkrat človek postane zasvojen z neko snovjo, praviloma izgubi vso svobodo samoodločanja, izgubi svojo svobodo«, pravi dr. Tomaž Čakš z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

V času epidemije COVID-19 je industrija še dodelala svoje aktivnosti. »Ko je kazalo na to, da bodo tobačna podjetja močno zmanjšala dobiček zaradi COVID-19, so v državah v razvoju plačevali vplivneže na družbenih omrežjih, da so promovirali njihove brezdimne produkte predvsem med mladimi. Tobačna industrija se je ponovno izkazala kot zelo iznajdljiva in pretkana tudi v najtežjih trenutkih epidemije, ko je bilo človeštvo soočeno z najhujšimi izzivi v moderni zgodovini. Napovedala je skorajšnji razvoj cepiva proti koronavirusu s pomočjo tobačnih listov ter v več državah sodelovala kot viden »zdravstveni« partner pri doniranju medicinske opreme. Najbolj žalostno pa je, da so v času epidemije ostala prodajna mesta tobaka odprta pod pretvezo, da gre za vsakodnevno dobrino, kljub jasnim dokazom, da kadilci razvijejo hujši potek bolezni po okužbi z virusom« pravi Andrej Martin Vujkovac, strokovni sodelavec Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj.

 

Ponujanje novih ali netradicionalnih izdelkov, ki jih promovirajo kot manj škodljive, čeprav za to ni osnove v znanstvenih dokazih, je eden od pristopov industrije v obdobju močnih omejitev marketinga tobačnih izdelkov. Med te izdelke sodijo elektronske cigarete, tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, brezdimni tobačni izdelki, pa tudi vodne pipe idr. »V Sloveniji beležimo višje odstotke uporabnikov teh izdelkov med mladostniki kot med splošno populacijo, kar je še posebej zaskrbljujoče ob dejstvu, da uporaba teh izdelkov med mladostniki pomembno zviša tveganje za začetek kajenja, ter da ima uporaba nikotina v obdobju mladostništva poleg nastanka zasvojenosti tudi škodljive učinke na hitro razvijajoče se možgane v tem obdobju. Pri novejših izdelkih še niso raziskani učinki dolgoročne uporabe na zdravje, vemo pa, da elektronske cigarete med mladostniki privedejo do več težav z dihali (piskanje pri dihanju, kašelj), pogostejših poslabšanj astme in lahko tudi hujših obolenj pljuč«, je povedala Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

Temu pritrjuje tudi Miha Lovše iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, ki pravi »Z uporabo elektronskih cigaret se je ponovno vzpostavila nova generacija uporabnikov nikotina in tobaka, saj je dokazano, da se vzpostavi zasvojenost, s katere se hitro preide na navadne cigarete. V srednjih šolah v tujini je uporaba elektronskih cigaret zelo narasla v zadnjih 3 letih in sicer za 135% na svetovni ravni. Promocijo tobačnih izdelkov in elektronskih cigaret delajo tudi vplivneži in znani ljudje na družbenih omrežjih. Strokovnjaki opozarjajo na nove taktike tobačne industrije, ki sedaj v nebo kujejo elektronske cigarete ter ostale izdelke povezane s tobakom.«

 

Ključna ciljna skupina zakonodaje na področju nadzora nad tobakom v Sloveniji so otroci, mladostniki in mladi odrasli

V Sloveniji nov Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) prepoveduje vsakršno doniranje ali sponzoriranje ter kakršnokoli posredno in neposredno oglaševanje in promocijo, vključno s prepovedjo razstavljanja teh izdelkov na prodajnih mestih. Med drugim zakon prepoveduje tudi značilne arome v cigaretah in tobaku za zvijanje, določa velika slikovna zdravstvena opozorila,  od 1. januarja 2020 pa je obvezna tudi enotna embalaža za cigarete in tobak za zvijanje. »20. maja letos je bil uveljavljen še zadnji ukrep iz novega zakona in sicer prepoved značilne arome mentola v cigaretah in tobaku za zvijanje.. Pomemben ukrep je tudi uvedba dovoljenj za prodajo, ki so bila uvedena z namenom boljšega nadzora nad prepovedjo prodaje tobačnih in povezanih izdelkov mladoletnim ter nad prepovedjo oglaševanja in promocije teh izdelkov. Ob kršitvah zakonodaje se lahko zdaj dovoljenje odvzame začasno, pa tudi trajno. Ministrstvo za zdravje je od jeseni 2018 izdalo že približno 6.000 dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, začasna šestmesečna prepoved prodaje pa je bila doslej izrečena 13 poslovnim subjektom. Seznam izdanih dovoljenj in seznam prepovedi prodaje, ki so bile izrečene zaradi ugotovljenih kršitev prepovedi prodaje mladoletnim, sta objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje«, je povedala Vesna Kerstin Petrič, v. d. generalne direktorice Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje.

 

»Preko raziskav, ki smo jih izvajali v Brez izgovora Slovenija, se je večkrat izkazalo, da je prodajalcem nerodno vprašati za osebni dokument, ki bi izkazal starost kupca, ter da se počutijo pod močnim pritiskom tako s strani kupcev kot s strani nadrejenih. Prodajalcem sporočamo, da je njihovo delo zelo pomembno in da zavrnitev prodaje cigaret mladoletni osebi predstavlja pogumno in vzorno dejanje, saj na ta način močno znižujejo verjetnost, da bodo mladostniki prišli v stik z tobakom ter jim prihranili negativne posledice, ki jih prinaša zasvojenost z nikotinom pozneje v življenju,« je povedala Nina Rogelj Peloza, podpredsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

 

V skladu z določbami ZOUTPI morajo vsi proizvajalci in uvozniki tobačnih in povezanih izdelkov predložiti določene informacije o svojih izdelkih, vključno s sestavinami, emisijami in podatki o prodaji. »Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je imenovan kot pristojni organ Ministrstva za zdravje RS za prejemanje, shranjevanje, obravnavo, analiziranje in objavljanje podatkov ter meritve emisij iz tobačnih izdelkov. Namen poročanja o tobačnih izdelkih, elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje je zagotavljanje visoke ravni zaščite na področju varovanja zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov«, je povedala Lucija Smojver iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

 

Za učinkovito preprečevanje in zmanjševanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter zaščito mladih pred manipulacijo industrije je potreben celovit program ukrepov, predvsem zakonodajnih, in različni programi v okoljih, kjer živijo in se zbirajo mladi.

Z zakonodajnimi ukrepi iz našega vsakodnevnega okolja odstranimo namige za kajenje in spodbujamo zdrave izbire. V Sloveniji imamo sodoben in celovit program zakonodajnih ukrepov. »Prvi rezultati po uvedbi novega zakona so pokazali, da se zniževanje razširjenosti kajenja med mladostniki nadaljuje, znižal se je tudi delež kadilcev med mladimi odraslimi, torej do 25. leta starosti«, je povedala Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

V okviru primarnega zdravstvenega sistema potekajo v okviru Centrov za krepitev zdravja oz. Zdravstveno vzgojnih centrov preventivne aktivnosti in programi za vse ključne ciljne skupine (nosečnice, otroci, mladostniki, starši, pedagoški delavci) v okviru sistematskih pregledov predšolskih otrok, učencev in dijakov, obiskov zdravstvenih delavcev v vrtcih, na osnovnih in srednjih šolah (izvajanje delavnic in drugih aktivnosti) ter v sodelovanju z lokalno skupnostjo. V programu Slovenska mreža zdravih šol, v katerem sodeluje skoraj 400 osnovnih, srednjih šol in dijaških domov prav tako izvajamo številne preventivne aktivnosti. Številne preventivne programe in aktivnosti pa v različnih okoljih izvajajo tudi nevladne organizacije, ki jih redno, preko javnih razpisov sofinancira tudi Ministrstvo za zdravje.

 

Mlade je potrebno ozavestiti o tem, kako deluje industrija, kakšni so njeni cilji, kakšne vplive ima nanje in jih opolnomočiti, da se manipulaciji zoperstavijo. Potrebno jih je tudi spodbuditi, da so aktivni in sami prevzamejo vlogo vplivnežev v svojem okolju in pomagajo drugim mladim pri tem. »Rešitve pa niso zgolj v zanašanju na to, da bosta vzgoja in ozaveščanje prebivalstva učinkovita pri zmanjšanju rabe tobačnih izdelkov, ampak zagovarjamo uvedbo preverjeno učinkovitih ukrepov, ki preprečujejo začetke kajenja. Ocenjujemo, da so napori tobačne industrije, da bi zaustavila že uzakonjene ukrepe za zmanjšanje uporabe tobačnih izdelkov, sami po sebi dovolj zgovorni. Ob tem lahko opozorimo, da je že v preteklosti tobačna industrija poskušala ustaviti različne aktivnosti Slovenije pri omejevanju rabe tobačnih izdelkov in celo prek ponudb za financiranje preventivnih aktivnosti uveljavljati svoje interese«, pravi dr. Tomaž Čakš z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

Opustitev kajenja je koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju, ima pa še večji pomen v času COVID–19

»Največje koristi za zdravje posameznik izkusi, če kajenje opusti pred 40. letom starosti, a tudi če kajenje opusti kasneje, bo izkusil pomembne koristi za zdravje. Že kmalu po opustitvi kajenja telo začne popravljati škodo, povzročeno s kajenjem, koristi opustitve pa se s časom večajo. Svetujemo čim prejšnjo opustitev kajenja in uporabe drugih tobačnih in povezanih izdelkov. Le tako lahko pridobite največ koristi za svoje zdravje. Opustitev kajenja je še posebej pomembna v času COVID-19, saj imajo kadilci imajo zvišano tveganje za komplikacije COVID-19, verjetno pa so tudi bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom«, pravi doc. dr. Mihaela Zidarn z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

 

Tudi v času COVID-19 je na voljo več vrst pomoči pri opuščanju kajenja

 

Na voljo je brezplačni svetovalni telefon za opuščanje kajenja 080 27 77, ki deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro. Svetovanje za opuščanje je dostopno tudi na internetu na forumu https://med.over.net/

 

Do nadaljnjega ne potekajo brezplačna individualna svetovanja in skupinski programi za opuščanje kajenja v Zdravstveno-vzgojnih centrih oziroma Centrih za krepitev zdravja. Ta vrsta pomoči bo ponovno vzpostavljena takoj, ko bo to možno. Do takrat si lahko pomagate z navodili, ki so dostopna na internetni strani.
 

V lekarnah so na voljo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja, ki pomagajo kadilcu k uspešnejši opustitvi kajenja. Na voljo so tako žvečilke, obliži in inhalatorji, o uporabi teh izdelkov vam lahko svetujejo v lekarni. Zdravila na recept vam lahko predpiše vaš osebni zdravnik.

 

Več informacij je tudi na voljo v gradivih, dostopnih na povezavah:

https://www.nijz.si/sl/publikacije/kajenje-skoduje-vasemu-zdravju

https://www.nijz.si/sl/publikacije/izzivi-opuscanja-kajenja

https://www.nijz.si/sl/publikacije/ne-bom-vec-kadil-ne-bom-vec-kadila

 

»Poteka pa tudi FB kampanja Opusti in zmagaj«, pravi Miha Lovše iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

 

 

***

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo:

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Služba za komuniciranje

Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 2441 494

pr@nijz.si

 

Sorodni članki

Z omejitvijo onesnažujočega prometa v mestih bi lahko zmanjšali škodljive koncentracije trdih delcev do 23 %, koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zraku pa za 36 %. EPHA in partnerji ugotavljajo, da bi s tem privarčevali do 130 milijonov evrov družbenih stroškov na leto. EPHA združuje več kot 80 nevladnih organizacij, med drugim tudi našo partnersko organizacijo Inštitut za zdravje in okolje, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravstvenih neenakosti in združenj zdravstvenih delavcev.
25.03.2021
Začenjamo s prvim sklopom usposabljanj v okviru projekta Akademija Brez izgovora, ki bo potekalo med 7. in 25. septembrom v Mladinskem centru Krško.
17.08.2020
V decembru sva se dva predstavnika naše organizacije udeležila dogodka v organizaciji Svetovne zdravstvene organizacije v Omanu.
Piše: Mia Zupančič
07.01.2020
To leto sem se udeležila Erasmus+ usposabljanja za mladinske delavce znotraj projekta »EUth WORK«.
Piše: Nina Rogelj Peloza
04.11.2019
V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščemo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah.
26.08.2019
5. 4. in 6. 4. je potekal vikend retorike, na katerem smo v petek zvečer pisali pisma miru v okviru mednarodnega projekta, ki se bori proti nasilju in vojnam, kjer smo aktivisti razmišljali kako mi doživljamo vojno in nasilje v splošnem, kakšne vrste obeh poznamo in spoznali, da imata oba za vsakega posameznika drugačno konotacijo.
22.05.2019
Priložnost za vse, ki bi se radi pridružili mladi ambiciozni ekipi v vlogi administratorja. Prijave najpozneje do torka, 21. maja 2019 s priporočeno pošto na naš naslov.
08.05.2019
Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto administratorja/ke.
03.12.2018
Vabilo predsedniku Borutu Pahorju na visoko zasedanje OZN na temo kroničnih nenalezljivih bolezni, 27. septembra 2018 v New Yorku, ZDA
28.08.2018
Od 12. do 14. marca se je na Dunaju odvijal UN Mladinski forum o uporabi drog (UN
Youth Forum 2018), katerega se je udeležila Katarina Rozman. 
30.03.2018
Med 5. in 11. januarjem je Brez izgovora Slovenija v Ljubljani za en teden povezala 26 mladih iz 6 držav. Tema je bila “Zdrav način življenja v mladinskih organizacijah.”
24.01.2018
November - mesec preprečevanja zasvojenosti 
Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti, z aktivnostmi v preventivi in zagovorništvu
20.11.2017
Skupina Brez izgovora Slovenija razpisuje tri nova delovna mesta.
21.09.2017
Na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor smo naslovili pismo podpore k aktivnemu sodelovanju Slovenije v procesu okolja in zdravja v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.
24.03.2017
Namenite 0,5% dohodnineTwitter