Z mladimi o trajnostni mobilnosti

17.01.2018
Začetki januarja so pogosto prepleteni z novoletnimi zaobljubami in plani v prihajajočem letu. Nekateri mladi razmišljajo o opravljenem izpitu za avtomobil v prvih mesecih novega leta, nekateri o novem motorju, ki so jim ga obljubili starši in dolgih letalskih letih v eksotične države, ki jih čakajo poleti. V Brez izgovora si želimo, da bi bile novoletne zaobljube in upi mladih pogosteje povezan s trajnostno mobilnostjo, vožnjo s kolesom na fakulteto, nakupom mesečne vozovnice za javni promet in deljenjem avtomobila, iz česar je potrebno razbrati kritiko trenutnega stanja in posledično poiskati vzroke vedenja in možne rešitve za bolj trajnostno prihodnost. Novoletne zaobljube tako predstavljajo tudi odlično iztočnico, za odločevalce in druge akterje za uvajanje pozitivnih sprememb na področju trajnostne mobilnosti.

Evropski teden mobilnosti se dotika ravno tematike bolj trajnostnega mobilnega razvoja. Je tradicionalna evropska pobuda, ki povezuje na tisoče sodelujočih mest po Evropi in se zaključi z Dnevom brez avtomobila, torej tematiko, ki ravno nasprotuje želji nekaterih mladih po čim hitreje opravljenem izpitu za avtomobil. Vendar udejstvovanje v bolj zeleni mobilnosti ni le opuščanje prevoznih sredstev, temveč tudi aktivno načrtovanje poti. Lanskoletni Evropski teden mobilnosti je tako deloval pod sloganom »Združimo moči, delimo si prevoz«. V okviru Evropskega tedna mobilnosti so delovale tudi mnoge pobude.

Pod odkrijem Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, Ministrstva za infrastrukturo, Agencije RS za okolje, Ministrstva za zdravje in Agencije za varnost v prometu je potekala tudi nacionalna konferenca »Z mladimi o trajnostni mobilnosti«, ki je s pomočjo predstavnikov državnih ustanov, strokovnjakov s področij prometa, zdravja in okolja odprla tematiko trajnostne mobilnosti in skozi predavanja in popoldanske delavnice iskala odgovore na vprašanja dane tematike. Program se je navezoval na vprašanje ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost? Urška Erklavec, predsednica Brez izgovora Slovenija, meni, da trajnosti v prometu ne bomo dosegli zgolj z novimi tehnologijami, kar je bila tudi ena izmed fokusnih točk konference. Konferenca je bilo namenjena predvsem mladim med petnajstim in devetindvajsetim letom starosti, ki želijo aktivnost sodelovati pri razvijanju bolj zelene prihodnosti, ustvarjanju življenja v bolj zdravem okolju in delovati na aktivnem iskanju rešitev okoljskih problemov. Konferenca je potekala 20. septembra 2017 v Hiši EU v Ljubljani, udeležilo pa se jo je več kot sto mladih. 

Organizator konference je Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, ki sicer deluje na področju aktivnega delovanja mladih, osebnostnem razvoju in približevanju javno-zdravstvenih, okoljskih in mladinskih politik mladim in tako spodbuja njihovo kritično mišljenje in pozitivno družbeno spremembo. V praksi sicer že delujejo projekti, ki se ukvarjajo z vprašanjem trajnostne mobilnosti. V okviru Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj tako poteka projekt Okolje, zdravje in mladi 2017-2019, ki odpira tematike, kot je onesnaženost zraka v Sloveniji in povezani zdravstveni izzivi.

V okviru konference so mladi oblikovali in zastavili dvanajst stališč, ki prispevajo k bolj trajnostni mobilnosti in posledično bolj čistemu okolju:

1. Mladi podpiramo celostno posodobitev in razvoj konkurenčne infrastrukture železnic, kolesarskih in peš poti ter razvoj možnosti raznovrstnih oblik aktivne mobilnosti v kombinaciji z dostopnim javnim potniškim prometom (kolo na avtobus, kolo na vlak, postavitev javnih koles k šolam in javnim ustanovam…).

2. Mladi želimo lažjo možnost razdelitve formalnega lastništva avtomobila med več oseb in hkratno znižanje davkov na solastništvo avtomobila.

3. Mladi podpiramo razvoj učinkovitega, poenotenega, lažje dostopnega ter cenejšega javnega potniškega prometa za vse generacije, tudi izven urbanih območij in s podporo informacijskih tehnologij (npr. enotna mobilna aplikacija, javna prevozna sredstva, opremljena z javno dostopnim wi-fi-jem…).

4. Mladi želimo vzpostavitev in širitev spletnih komunikacijskih platform za souporabo osebnih avtomobilov.

5. Pri zavzemanju za bolj trajnostno mobilnost mladi potrebujemo doprinos vsakega posameznika. Pri tem je ključno vključevanje mladih v procese načrtovanja, soodločanja in izvajanja.

6. Mladi potrebujemo odločevalce, ki živijo trajnostno in ne le ”pridigajo” o tem.

7. Mladi si želimo, da bi bile šole, organizacije, podjetja ter javne ustanove bolje opremljene za aktivno mobilne osebe (npr. pokrite kolesarnice, tuši za zaposlene, subvencije za električna kolesa, smernice in stimulacijski načrt za aktivno mobilne...).

8. Mladi podpiramo uvedbo celostnih preventivnih šolskih programov in družbeno odgovornega dela v povezavi s prometno varnostjo.

9. Mladi si želimo promocije trajnostne mobilnosti z inovativnimi metodami stimulacije, kot je zbiranje bonusov za ugodnosti pri nakupu vozovnic javnega prevoza in ob uporabi javnih koles.

10. Mladi podpiramo preventivne ukrepe in poostritev kazni za prekrške, ki so povezani s prepovedanimi drogami in novimi tehnologijami, njihovo implementacijo ter namensko porabo davkov za preventivne programe za preprečevanje takih prekrškov.

11. Mladi si želimo razširitev mreže javnih koles z obnavljanjem obstoječih in vzpostavljanjem novih kolesarskih poti, z večjo kapaciteto koles ter več javnimi kolesarnicami.

12. Mladi podpiramo sistemske spremembe na področju zaposlovanja in stanovanjske problematike ter policentrični razvoj občin v Sloveniji (zaposlitev naj bo čim bližje kraju bivanja). Trajnostna mobilnost bo tako bolj smiselna, saj jo je lažje načrtovati kot v spalnih naseljih.

Sorodni članki

Z omejitvijo onesnažujočega prometa v mestih bi lahko zmanjšali škodljive koncentracije trdih delcev do 23 %, koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zraku pa za 36 %. EPHA in partnerji ugotavljajo, da bi s tem privarčevali do 130 milijonov evrov družbenih stroškov na leto. EPHA združuje več kot 80 nevladnih organizacij, med drugim tudi našo partnersko organizacijo Inštitut za zdravje in okolje, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravstvenih neenakosti in združenj zdravstvenih delavcev.
25.03.2021
Začenjamo s prvim sklopom usposabljanj v okviru projekta Akademija Brez izgovora, ki bo potekalo med 7. in 25. septembrom v Mladinskem centru Krško.
17.08.2020
V decembru sva se dva predstavnika naše organizacije udeležila dogodka v organizaciji Svetovne zdravstvene organizacije v Omanu.
Piše: Mia Zupančič
07.01.2020
To leto sem se udeležila Erasmus+ usposabljanja za mladinske delavce znotraj projekta »EUth WORK«.
Piše: Nina Rogelj Peloza
04.11.2019
V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščemo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah.
26.08.2019
5. 4. in 6. 4. je potekal vikend retorike, na katerem smo v petek zvečer pisali pisma miru v okviru mednarodnega projekta, ki se bori proti nasilju in vojnam, kjer smo aktivisti razmišljali kako mi doživljamo vojno in nasilje v splošnem, kakšne vrste obeh poznamo in spoznali, da imata oba za vsakega posameznika drugačno konotacijo.
22.05.2019
Priložnost za vse, ki bi se radi pridružili mladi ambiciozni ekipi v vlogi administratorja. Prijave najpozneje do torka, 21. maja 2019 s priporočeno pošto na naš naslov.
08.05.2019
Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto administratorja/ke.
03.12.2018
Vabilo predsedniku Borutu Pahorju na visoko zasedanje OZN na temo kroničnih nenalezljivih bolezni, 27. septembra 2018 v New Yorku, ZDA
28.08.2018
Od 12. do 14. marca se je na Dunaju odvijal UN Mladinski forum o uporabi drog (UN
Youth Forum 2018), katerega se je udeležila Katarina Rozman. 
30.03.2018
Med 5. in 11. januarjem je Brez izgovora Slovenija v Ljubljani za en teden povezala 26 mladih iz 6 držav. Tema je bila “Zdrav način življenja v mladinskih organizacijah.”
24.01.2018
November - mesec preprečevanja zasvojenosti 
Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti, z aktivnostmi v preventivi in zagovorništvu
20.11.2017
Skupina Brez izgovora Slovenija razpisuje tri nova delovna mesta.
21.09.2017
Na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor smo naslovili pismo podpore k aktivnemu sodelovanju Slovenije v procesu okolja in zdravja v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.
24.03.2017
Namenite 0,5% dohodnineTwitter