Delo z vrstniki

Vrstniške delavnice organiziramo v Brez izgovora Slovenija vse od leta 2006, ko smo začeli delovati na tobaku. Od takrat naprej smo razvili številne aktivnosti na področju javnega zdravja in trajnostnega razvoja, med drugim pa preko vrstniških delavnic ozveščali še o alkoholu, zelenem zavajanju, podnebnih spremembah, aktivnem državljanstvu in seveda o tobaku. V letu 2014 smo testno izvedli delavnice o sivi ekonomiji, trenutno pa redno izvajamo delavnice o tobaku, alkoholu in trajnostnem razvoju. Predavanja v večini primerov izvajajo mladi med 15. in 19. leti, z izjemo predavanja o trajnostnem razvoju, ki ga v srednjih šolah izvajajo bolj izkušeni aktivisti. 
 
"O2 za vsakega" je mladinsko vodena in mladinsko izvajana kampanja, katere cilj je doseči kontinuirano podajanje znanja o eni najbolj škodljivih legaliziranih snovi na svetu (tobačni izdelki namreč ubijejo več kot polovico vseh svojih uporabnikov).  Delavnici za sedme razrede in prve letnike sta tako namenjeni ozaveščanju o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije. Projekt že več let podpirajo številne slovenske vladne in nevladne ustanove, med drugim Ministrstvo RS za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje, v spremljevalnih aktivnostih pa sodeluje tudi Tržni inšpektorat RS

"Kaj pa če…NE", ki se osredotoča na alkohol, je začrtan kot nadaljevanje projekta O2 za vsakega.  Izkazalo se je namreč, da so najuspešnejše intervencije prav tiste, v katerih se z določenim sporočilom v različnih oblikah v razred pride večkrat. Naše sporočilo “Razmišljaj z lastno glavo” tokrat posredujemo preko pogovora o vrstniškem pritisku in alkoholu. V delavnici za devete razrede tako mladim na njim razumljiv način predstavimo najnovejša znanstvena dognanja glede škodljivosti alkohola in kakšen vpliv ima na mlade okolje – tako bližnje (vrstniki) kot širše (alkoholna industrija).

Preko tega jih želimo spodbuditi h kritičnemu razmišljanju in oblikovanju jasnejših stališč glede tobaka, alkohola in vrstniškega pritiska. Tematika je za njih relevantna, ker so študije pokazale, da je prehod v srednjo šolo pomembna prelomnica v mladostnikovem življenju in prehod v novo okolje je lahko za posameznika zelo naporen. Nerkateri mladostniki se v novo družbo poskušajo vključiti tudi s pomočjo rabe substanc, kar pa je lahko povezano z vrsto negativnih posledic, tako za posameznika kot za družbo.​ Poleg številnih slovenskih občin in pri projektu O2 za vsakega omenjenih ustanov, ta projekt konkretneje podpirata še Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Mestna občina Ljubljana.

"Kaj za vraga je trajnostni razvoj?!" je interaktivno 60-90 minut dolgo predavanje o aktualnih problemih, ki trenutno prežijo na nas v svetu na področju trajnostnega razvoja. Predavanje se dotika vseh treh kotov trajnostnega razvoja - okolja, družbe ter gospodarstva in na svojstven način prikaže zakaj je potrebno ukrepati. S serijo zanimivih fotografij, videoposnetkov in ob predstavitvi lastnih izkušenj predavateljev, poslušalci ne ostanejo ravnodušni. Predavanje je najbolj primerno za srednješolce, lahko pa je v prilagojenem obsegu izveden tudi med osnovnošolsko mladino. Program je bil razvit s sredstvi Mestne občine Ljubljana in Ministrstva RS za okolje in prostor, s strokovno podporo Umanotere - Slovenske fundacije za trajnostni razvoj

Če želite katero od zgornjih aktivnosti izpeljati tudi med mladimi na vaši šoli, nam javite tukaj
Namenite 0,5% dohodnineTwitter